Rumored Buzz on επιμόρφωση barista

Σημείωση: Σε περίπτωση που δε θα υπάρχει ικανός αριθμός προσοντούχων αιτητών, θα εξετάζονται και αιτήσεις ενδιαφερομένων, οι οποίοι θα πρέπει απαραίτητα να έχουν τα ακόλουθα τουλάχιστον προσόντα:

Επεκτείνεται η κλαδική σύμβαση των τεχνικών ραδιοφωνίας και ηχοληπτών

Ο υπουργός Εσωτερικών επικαλέστηκε την πρόσφατη συνάντηση του με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ Ιωάννη Καραβοκύρη, ο οποίος, όπως του είπε «είναι η μεγαλύτερη προκήρυξη από συσ […]

Отворено събитие за директори на училища, учители и ученици.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε νεοεισερχόμενους στον χώρο του καφέ – μπαρ και της καφετέριας, αλλά και σε σπουδαστές και αποφοίτους τουριστικών σχολών που θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες προκειμένου να μπορέσουν να εργαστούν αποτελεσματικά στον χώρο αυτό.

Με τη λήξη της απασχόλησης, η εργοδότησή τους τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.

At this function members (instructors trainers, and properly trained instructors) will be awarded with certificates for finishing the challenge and making use of new pedagogies.

Celem wydarzenia jest prezentacja umiejętności nabytych przez uczniów, zainteresowanie społeczności projektami europejskimi i współpracą międzynarodową, a także promowanie kształcenia zawodowego i aktywności zawodowej.

Obiettivo del seminario è presentare le caratteristiche e l’uso dei singoli strumenti, nonché lo stato di avanzamento della costruzione del Quadro Nazionale delle qualificazioni.

Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ nadaljuje cilje in smernice za zagotavljanje kakovosti v višjih strokovnih šolah, zastavljene v projektu BuildPHE - Building Skilled Bigger Education and learning Capability in Europe (Krepitev terciarnega strokovnega izobraževanja v Evropi) v okviru katerega smo se predvsem osredotočili na indikatorje kakovostnega sodelovanja izobraževalnih institucij terciarnega strokovnega izobraževanja s trgom dela, potrebami in smernicami regionalnega okolja.

Przybliżenie zagadnień związanych z kształceniem w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyki, technik usług fryzjerskich oraz fryzjer dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych.

Είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας που δραστηριοποιείται στην επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση ενηλίκων.

Therefor We'll build a read more qualitative comments and coaching day for twelve apprentices by using a theoretical plus a useful element.

Gratie « Zilei Carierei », aducem fată în Excess fată elevii si agentii economici, astfel încât fiecare să îsi cunoască viitorul colaborator. Să vadă fiecare ce oferă „celălalt”, dar si ce asteptări si cerinte are „celălalt”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *